POMÁHÁME LIDEM NAD  50 ZÍSKAT NOVÉ A LEPŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VÍTEJTE,

JSME

ALIANCE 50+

Jak pomáháme
 

NAJDETE NOVOU A LEPŠÍ PRÁCI

FANDÍME MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCI

PŘEDSTAVÍME VÁM FIRMY, KTERÉ SI VÁS BUDOU VÁŽIT

Pomáháme lidem ve věkové skupině 50+ získat nové a lepší zaměstnání. Skrze vzdělávání a podporu zvyšujeme jejich šance na získání kvalitního pracovního uplatnění

Podporujeme společnosti v tom, aby přijali závazek vyvarovat se ageismu . Povzbuzujeme je k pro vytváření rovných 

podmínek pro všechny bez ohledu

na datum narození

Propojujeme skupinu 50+ s vstřícnými zaměstnavateli. Identifikujeme společnosti, které si budou vážit jejich zkušeností a přínosu

O co nám jde
 

NAŠIM CÍLEM JSOU ROVNÉ ŠANCE PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE

Trend se mění a zaměstnavatelé si více váží zkušených pracovníků. Ale bohužel zústává skutečností, že většina padesátníků se při hledání zaměstnání setkává s vnímáním jejich věku jako hendikepu.

Alianci 50+ tvoří lidé, kteří se rozhodli přiložit ruku k dílů a pomoci lidem nad 50 dosáhnout férových podmínek  na trhu práce.